Почетна

Основна школа Бранко Радичевић Витковац

Бранко Радичевић рођен је 28. марта 1824. године у Славонском Броду. Добио је име Алексије, а касније га, пред излазак прве књиге, променио у Бранко. Основну школу завршава у Земуну. У Земуну се школује од 1830. до 1835. године, након чега уписује... Детаљније>>   На иницијативу мештана Печенога, просветно одељење Краљевске банске управе моравске бановине, 22. јула 1931. године, донело је решење о издвајању Печенога из витковачке школске општине. Плац за нову школу је обезбеђен"путем откупа и поклона" од Јевђенија... Детаљније>>  

Унутар ваннаставних активности

школе реализује се хорска ,ликовна,

спортска и литерарна секција

... Детаљније>>